Aviasales aviabiletlərin axtarışı xidmətindən istifadə qaydaları

04 декабря 2020

“Aviasales” aviabiletlərin axtarışı xidmətindən istifadə qaydaları

04 dekabr 2020-ci il tarixli aktual redaksiya

Xidmətdən istifadə etməzdən əvvəl “Aviasales” aviabiletlərin axtarışı xidmətinin istifadə qaydalarının şərtləri ilə tanış olun. Xidmətdən istifadə faktı istənilən üsulla məqbul, yəni istifadəçinin Xidmətdən aşağıda göstərilən şərtlərlə istifadə etməsi ilə tam və qeyd-şərtsiz razılığı hesab edilir.

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu qaydalar (bundan sonra — "Qaydalar" kimi istinad ediləcək) “Aviasales” aviabiletlərin axtarışı Xidmətindən istifadə şərtlərini müəyyənləşdirir, həmin Xidmətə hüquqlar 18.08.2011-ci il tarixində Honkonq şəhərinin Xüsusi inzibati rayonunun qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs qismində qeydiyyata alınmış Go Travel Un Limited Şirkətinə (bundan sonra - "Xidmətin sahibi" kimi istinad ediləcək) məxsusdur, Qeydiyyat şəhadətnaməsi No.1658681, şirkətin qeydiyyata alınmış ofisi Honkonq, 34-37 Konnaut Road Sentral, 15/F Çinaçem Tauer, 1504 ünvanında yerləşir.

1.2. Bu Qaydaların məqsədləri üçün “Aviasales” aviabiletlərin axtarışı Xidməti (bundan sonra — "Xidmət" adlandırılır) dedikdə, giriş imkanı https://www.aviasales.az internet saytında və onun digər domenlərində təqdim edilən və aşağıdakı məqsədlər üçün nəzərdə tutulan proqram məhsulu başa düşülür:

 • İstifadəçinin sorğuları əsasında üçüncü şəxslərin — aviaşirkətlərin, agentliklərin, bron etmə sistemlərinin və s. təqdim etdikləri aviabiletlər barədə məlumatların axtarışı və İstifadəçiyə təqdim edilməsi, eləcə də həmin aviabiletlərin əldə edilməsinin (bron edilməsinin) asanlaşdırılması (avtomatlaşdırılması);
 • Verilmiş istiqamətlərə aviabiletlərin qiymətləri barədə statistik məlumatların və üçüncü şəxslərin reklam məlumatlarının izlənilməsi və Xidmətin poçt göndərişlərinə abunəliyi rəsmiləşdirmiş İstifadəçiyə elektron rabitə kanalları vasitəsilə təqdim edilməsi;
 • Xidmətdə qeydiyyatdan keçib İstifadəçi üçün Xidmətin funksional imkanlarının fərdiləşdirilməsi, o cümlədən İstifadəçi tərəfindən qeyd edilmiş məlumatların və Xidmətin funksiyalarının parametrlərinin yadda saxlanması imkanlarının təqdim edilməsi;
 • Aviasales bloqunda səyahətlər barədə informasiya materiallarının tanış olması üçün İstifadəçiyə təqdim edilməsi;
 • İstifadəçiyə Xidmətin sahibi və/ və ya onun tərəfdaşları tərəfindən təşkil edilmiş reklam aksiyalarında və müsabiqələrdə iştirak etmək imkanının təqdim edilməsi.

1.3. İstifadəçi tam və qeyd-şərtsiz razı olduğunu bildirir ki, Xidmətin, habelə onun hər hansı hissələrinin istənilən üsulla istifadə edilməsi İstifadəçinin bu Qaydalarla tanış olduğu və onların məzmunu ilə tam və qeyd-şərtsiz razılaşdığı faktını bildirir. İstifadəçi Qaydaların şərtlərini tam həcmdə qəbul etmirsə, o, Xidmətdən istifadə etməməlidir.

1.4. İstifadəçi və Xidmətin sahibi başqa cür razılaşdırmadıqları halda, bu Qaydalara və Xidmətin istifadəsi ilə əlaqədar olan bütün münasibətlərə Rusiya Federasiyasının hüququ tətbiq edilməlidir. Bu Qaydalardan və/və ya Xidmətin istifadəsindən irəli gələn istənilən irad və iddialar Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən irəli sürülməli və baxılmalıdır.

1.5. Qaydaların bir və ya bir neçə müddəası hər hansı səbəbdən etibarsız və ya hüquqi qüvvəsi olmayan hesab edilərsə, bu, Qaydaların digər müddəalarının etibarlılığına və tətbiq edilməsinə təsir göstərmir.

1.6. İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının işlənilməsi və saxlanılması barədə Saziş bu qaydaların ayrılmaz hissəsi hesab edilir (https://www.aviasales.az/privacy).

2. Xidmətin istifadəsi

2.1. Xidmətin sahibi Xidmətin bütün ölkələrin ərazisində birbaşa funksional təyinatı üzrə və müstəsna olaraq Qaydaların 1.2-ci bəndində müəyyənləşdirilmiş məqsədlərlə istifadəsi üçün ötürülməyən hüququ təmənnasız şəkildə, sadə (qeyri-müstəsna) lisenziya əsasında İstifadəçiyə təqdim edir.

2.2. Xidmətlə qarşılıqlı əlaqə, o cümlədən aviabiletlərin axtarışı üçün İstifadəçinin sorğularının formalaşdırılması müstəsna olaraq Xidmətin İstifadəçilərə təqdim edilən qrafik interfeys vasitələrinin köməyi ilə həyata keçirilir. Xidmətin qrafik interfeys vasitələrinin köməyi ilə İstifadəçiyə verilmiş istiqamətlər üzrə aviabiletlərin qiymətlərinə dair üçüncü şəxslərin təklifləri ilə tanış olmaq, habelə həmin üçüncü şəxslərin saytlarına keçid üçün istinadı əldə etmək imkanı təqdim edilir. Bəzi hallarda Xidmətin proqram vasitələrinin köməyi ilə İstifadəçiyə aviabiletlərin əldə edilməsi üçün zəruri olan məlumatların bilavasitə Xidmət sahibinin internet saytında doldurulması və bron edilməsinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin məlumatların aviabiletləri satan üçüncü şəxsə göndərilməsi imkanı təqdim edilə bilər. Üçüncü şəxsin istənilən saytına, məhsula, xidmətə, kommersiya və ya qeyri-kommersiya xarakterli istənilən informasiyaya Xidmət tərəfindən təqdim edilən istinadlar, o cümlədən xidmətlərin əldə edilməsi üçün zəruri olan məlumatların İstifadəçi tərəfindən doldurulması və bron etmənin həyata keçirilməsi üçün bu məlumatların üçüncü şəxsə göndərilməsi üzrə Xidmətin yuxarıda qeyd edilmiş funksionalının təqdim edilməsi həmin məhsulların (xidmətlərin, fəaliyyətin, şəxslərin) Xidmətin sahibi tərəfindən tövsiyə və ya təqdir edilməsi demək deyildir.

2.3. Aviabiletlərin alınması (rəsmiləşdirilməsi) və ödənilməsi onları satış üçün təklif edən üçüncü şəxslərin veb-saytlarında həyata keçirilir. İstifadəçi xəbərdar edilib və bu vəziyyəti anladığını təsdiq edir ki, Xidmətin sahibi:

 • aviabiletlərin satışını həyata keçirmir, eləcə də İstifadəçi ilə biletləri satan üçüncü şəxs arasında vasitəçi kimi çıxış etmir;
 • İstifadəçi ilə qarşılıqlı hesablaşmalarda iştirak etmir, Xidmətin istifadəsinə görə və ya Xidmətin köməyi ilə tapılmış aviabiletlərin satınalmalarının İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilməsinə görə İstifadəçidən pul almır;
 • üçüncü şəxslər tərəfindən satışa təqdim edilmiş aviabiletlərə dair informasiyanın düzgünlüyünə, pul köçürmələrinin həyata keçirilməsinə, daşınma müqavilələrinin icra edilməsinə və s. zəmanət vermir və bunlara görə məsuliyyət daşımır.

Qeyd edilmiş hallar baxımından mübahisəli vəziyyətlər meydana çıxdıqda, İstifadəçi onların həll edilməsi üçün bilavasitə aviabiletlərin satışı, pul vəsaitlərinin köçürülməsi və ya daşınma üzrə İstifadəçi ilə münasibətlərə daxil olmuş şəxslərə müraciət etməyi öhdəsinə götürür.

2.4. Xidmətdən istifadə edərkən İstifadəçi aşağıdakılarla razılaşır:

 • Xidmətin yox işləmə qabiliyyətinin pozulması ilə nəticələnən üsullarla Xidmətin işinə müdaxilə etməmək, eləcə də sorğuları istifadəçi interfeysindən kənar vasitələrlə formalaşdırmamaq;
 • Xidmətlə yox qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün Xidmətin sahibi tərəfindən icazə verilməyən istənilən proqram və tətbiqlərdən istifadə etməmək;
 • Xidmətin yox modifikasiyasını, təkmilləşdirilməsini, digər dillərə tərcümə olunmasını, dekompilyasiya olunmasını, dizassembler (disassembler) proqram təminatı vasitəsilə sındırılmasını, dekodlaşdırılmasını, emulyasiyasını, tamlığının pozulmasını, mənbə kodunun və ya onun hər hansı hissələrinin bərpasını həyata keçirməmək;
 • Xidmətdən yox qeyri-qanuni məqsədlərlə istifadə etməmək.

2.5. Xidmətin sahibi istənilən vaxt öz mülahizəsinə görə Xidmətin iş qabiliyyətinin dəstəklənməsini dayandırmaq, onun funksionalını dəyişdirmək, eləcə də İstifadəçiyə qadağan etmək hüququna malikdir, İstifadəçi isə bu halda Xidmətin istifadəsini dayandırmalıdır.

2.6. Xidmətin proqram vasitələrinin köməyi ilə İstifadəçiyə abunəlikləri rəsmiləşdirmək və aşağıda qeyd edilənləri elektron poçt vasitəsilə almaq imkanı təqdim edilir:

 • İstifadəçini maraqlandıran tarixlərə və uçuş istiqamətlərinə qiymətlərin dəyişilməsi barədə xəbərləri,
 • Aviasales xidmətindən xəbər və reklam göndərişlərini. 

İstifadəçi razılaşdığını bildirir ki, İstifadəçinin müvafiq abunəliyi rəsmiləşdirməsi və/və ya istifadə etməsi İstifadəçinin aşağıda qeyd edilənlərlə razılaşması kimi qiymətləndirilir:

 • İstifadəçinin elektron poçt ünvanının Xidmətin sahibi və ya onun səlahiyyətləndirdiyi şəxslər tərəfindən İstifadəçiyə müvafiq məktubların göndərilməsi və İstifadəçi tərəfindən həmin məktubların alınması üçün,
 • Xidmətin sahibinin və üçüncü şəxslərin (kənar reklamverənlərin) göndərişlərə inteqrasiya edilmiş reklam məlumatlarının alınması üçün istifadə edilməsi.

İstifadəçi bu bənddə qeyd edilmiş şərtlə razılaşmadığı təqdirdə hər bir məktubda mövcud olan müvafiq istinad üzrə keçərək göndərişlərin alınmasından imtina etməlidir.

2.7. Xidmətin proqram vasitələrinin köməyi ilə İstifadəçiyə Xidmətin funksionalını öz ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirmək imkanı təqdim edilir. İstifadəçi razılaşdığını bildirir ki, İstifadəçinin Xidmətdə qeydiyyatdan keçirilməsi və Xidmətdə İstifadəçiyə verilmiş qeydiyyat hesabının istifadə edilməsi faktları Xidmətin 1.2.-ci bənddə müəyyən edilmiş fəaliyyət məqsədləri üçün İstifadəçinin, onun qeydiyyat hesabının məlumatlarının işlənilməsinə razılıq verməsi kimi qiymətləndirilir.

3. Məsuliyyət

3.1. Xidmətin funksionalı "olduğu kimi" (as is) şərtləri ilə təqdim edilir. Xidmətin sahibi Xidmətin, onun ayrı-ayrı hissələrinin, komponentlərinin və ya funksiyalarının səhvsiz və fasiləsiz işləməsinə, Xidmətin funksionalının İstifadəçinin konkret məqsəd və gözləntilərinə uyğun olmasına dair heç bir zəmanət vermir, Xidmət tərəfindən təqdim edilən məlumatların düzgünlüyünə, dəqiqliyinə, tamlığına və vaxtında təqdim edilməsinə zəmanət vermir, habelə bu Qaydalarda birbaşa göstərilməyən heç bir digər zəmanəti təqdim etmir.

3.2. Xidmətin sahibi Xidmətin (o cümlədən məlumatların) istifadə edilməsinin və ya istifadəsinin qeyri-mümkünlüyünün hər hansı birbaşa və ya dolayı nəticələri və/və ya Xidmətin (o cümlədən məlumatların) və ya onun ayrı-ayrı komponentlərinin və/və ya funksiyalarının istifadə edilməsi, istifadə edilməməsi və ya istifadəsinin qeyri-mümkünlüyü, o cümlədən Xidmətin işində yarana bilən mümkün səhvlər və ya pozuntular nəticəsində İstifadəçiyə və/və ya üçüncü tərəflərə vurulan zərərə görə məsuliyyət daşımır.

3.3. İstifadəçi Xidmətdən olduğu ölkənin qanunlarına uyğun olaraq istifadə etməyi, eləcə də Xidmətin istifadəsi üçün yerli qanunvericiliklə təyin edilmiş məhdudiyyətlərin pozulmasına görə məsuliyyəti öz öhdəsinə götürür.

3.4. İstifadəçi Xidmətin istifadəsi ilə bağlı hərəkətlərinə görə , o cümlədən bu cür hərəkətlər üçüncü şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulmasına gətirib çıxardığı halda, habelə Xidmətin istifadəsi zamanı tətbiq edilən qanunvericiliyə əməl edilməsinə görə üçüncü şəxslər qarşısında müstəqil olaraq məsuliyyət daşıyır.

3.5. Hər hansı mübahisəli vəziyyət yarandığı halda, İstifadəçi mübahisənin həlli üçün məhkəmə orqanlarına müraciət etməzdən əvvəl onun məhkəməyə qədər tənzimlənməsi üçün tədbirlər görməli, bu məqsədlə mübahisəli vəziyyətin və onunla əlaqədar halların dəqiq təsvir edildiyi müvafiq məktubu Xidmətin sahibinin ünvanına, habelə onun elektron nüsxəsini  help@aviasales.az ünvanına göndərməlidir. İddiaya baxılma və cavab verilmə müddəti onun Xidmətin sahibi tərəfindən alındığı tarixdən sonra 30 gün təşkil edir.

4. Xidmətə dair hüquqlar

4.1. Xidmətə dair əqli mülkiyyət hüquqları, o cümlədən Xidmətin tərkibinə daxil edilmiş və / və ya Xidmət tərəfindən istifadə edilən əqli fəaliyyət nəticələri, məsələn, mətnlər, şəkillər, dizayn, məlumat bazaları, nou-hau, ticarət markaları, firma adları və digər eyniləşdirmə vasitələri və sairə, eləcə də domen adları Xidmətin sahibinə məxsusdur və ya hüquq sahibləri tərəfindən lisenziya əsasında və ya digər əsasda Xidmətin sahibinə təqdim edilmişdir və yaxud hüquq sahiblərinin tapşırığı ilə Xidmət sahibi tərəfindən yerləşdirilir.

4.2. Eksklüziv hüquqları xidmətin Sahibinə aid olmayan əqli mülkiyyət obyektləri Xidmətin sahibi tərəfindən yalnız istifadəçilərə müəyyən bir aviaşirkət, agentlik, sifariş sistemi və s. haqqında məlumat vermək məqsədi ilə yerləşdirilir.

4.3. 4.1.-ci bənddə qeyd edilmiş əqli mülkiyyət obyektlərinin istifadə edilməsi yalnız Xidmətin təqdim etdiyi funksional çərçivəsində mümkündür. İstifadəçi razılaşır ki, Qaydalarda açıq-aşkar qeyd edilmiş hüquqlar istisna olmaqla, Xidmətdən istifadə etməsi göstərilmiş əqli mülkiyyət obyektləri baxımından ona heç bir hüquq təqdim etmir.

5. Qaydaların dəyişdirilməsi

5.1. Xidmətin sahibi istənilən vaxt və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu Qaydaları birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququna malikdir. Qaydaların şərtlərinə edilmiş dəyişikliklər barədə İstifadəçinin məlumatlandırılması və Qaydaların aktual redaksiyası https://www.aviasales.az/terms-of-use saytında dərc edilir. 

5.2. Dərc edilmiş müvafiq materialda başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, Qaydaların dəyişiklikləri onların dərc edildiyi tarixdən etibarən qüvvəyə minir.