Fərdi məlumatların işlənməsi və saxlanmasına dair saziş

21 сентября 2020

Fərdi məlumatların işlənilməsi və saxlanmasına dair saziş

(Fərdi məlumatların işlənilməsi üzrə siyasət)

06 sentyabr 2022-ci il tarixli aktual redaksiya

1. Ümumi müddəalar

Bu saziş (bundan sonra – “Saziş” adlandırılacaq) Go Travel Un Limited Şirkətinə (bundan sonra – “Operator” adlandırılacaq) məxsusdur (Qeydiyyat şəhadətnaməsi No.1658681, şirkətin qeydiyyata alınmış ofisi Honkonq, 34-37 Konnaut Road Sentral, 15/F Çinaçem Tauer, 1504 ünvanında yerləşir) və İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının və digər informasiyasının toplanması, işlənilməsi, saxlanması və mühafizəsi qaydasını müəyyən edir.

Saziş – bu sənəd, onun bütün əlavələri, dəyişiklikləri və bu sənəddə qeyd edilmiş Aviasales xidmətinin istifadə Qaydalarına uyğun olaraq, Aviasales onlayn-resurslarının və/və ya imkanlarının istifadəsi zamanı İstifadəçi ilə bağlanılan müqavilənin ayrılmaz hissəsi olan mütləq sənədlərdir.

Aviasales (Xidmət) – İstifadə qaydalarının 1.2-ci bəndində müəyyən edildiyi kimi, səyahətçilər üçün nəzərdə tutulmuş çoxfunksiyalı proqram məhsuludur..

İstifadəçi – tam fəaliyyət qabiliyyətinə malik olan, giriş hüququ öz sərəncamında olan fərdi kompüterin və/və ya mobil qurğunun köməyi ilə Aviasales xidmətindən istifadə edən, şəxsi elektron poçt ünvanına və ya Xidmətdə digər avtorizə vasitəsinə malik olan və Sazişin şərtlərini qəbul edən fiziki şəxsdir.

Operator – müstəqil olaraq və yaxud onun şəxslər qrupuna daxil olan və ya fərdi məlumatların işlənilməsini digər qanuni əsaslarla həyata keçirən digər hüquqi şəxslərlə birlikdə fərdi məlumatların işlənilməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların işlənilməsinin məqsədlərini, işlənilməli olan fərdi məlumatların tərkibini, fərdi məlumatlarla yerinə yetirilən hərəkətləri (əməliyyatları) müəyyən edən Go Travel Un Limited şirkətidir.

Fərdi məlumatlar – birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyənləşdirilən İstifadəçiyə aid edilən, Aviasales xidmətində Operator tərəfindən avtomatik olaraq işlənilən və ya məsələn, Vk, Facebook, Twitter, Ok.ru sosial şəbəkələri və ya Google, mail.ru, Yandeks, Apple, Line, Wechat hesabları vasitəsilə avtorizə olunarkən, habelə Aviasales xidmətinin digər bölmələrinin sonrakı istifadəsi prosesində, o cümlədən ayrı-ayrı müqavilələrin bağlanması və ya Aviasales xidmətinin ayrı-ayrı xidmətlərinin istifadəsi zamanı İstifadəçi tərəfindən müstəqil şəkildə təqdim edilən hər hansı informasiyadır.

Hesab (Şəxsi kabinet) – Aviasales xidmətinin İstifadəçinin avtorizə olunduqdan sonra giriş imkanı əldə etdiyi fərdi bölməsidir. Hesab Xidmətin sonrakı istifadəsinin – şəxsi profilin yaradılmasının, Aviasales xidmətinin açıq funksional imkanlarının nəzərdən keçirilməsinin və onların idarə edilməsinin rahatlığı məqsədi ilə İstifadəçinin məlumatlarını saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

2. Fərdi məlumatların və İstifadəçinin məlumatlarının işlənilməsinin məqsədləri

Operator İstifadəçi və digər şəxslər qarşısında öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, Xidmətin iş qabiliyyətinin qorunub saxlanması və Aviasales xidmətindən istifadə Qaydalarına uyğun olaraq, Operatorun qanuni maraqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə Fərdi məlumatları və istifadəçilərin digər məlumatlarını işləyir. Operator Fərdi məlumatları və istifadəçilərin digər məlumatlarını xüsusilə aşağıdakı məqsədlər üçün işləyir:

 • Aviasales xidmətində mövcud olan üsullardan hər hansı biri ilə, o cümlədən İstifadəçi üçün Hesabın yaradılması məqsədi ilə İstifadəçinin avtorizə olunması. Xidmətin İstifadəçiyə uyğun şəkildə fərdiləşdirilməsi;
 • İstifadəçinin maraqlarında və onun tələbləri, o cümlədən istifadəçi interfeysi vasitəsilə formalaşdırılmış tələbləri üzrə Aviasales xidmətinə və onun imkanlarına giriş hüququnun təqdim edilməsi (müqavilələrin yerinə yetirilməsi);
 • Aviasales proqram məhsulunun və İstifadəçilərin məlumatlarının üçüncü şəxslərin hər hansı müdaxiləsindən, dələduzluq məqsədi ilə istifadə edilmədən mühafizəsi, Aviasales xidmətinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və/və ya İstifadə qaydalarının pozulması ilə istifadə edilməsi faktlarının aşkarlanması;
 • Xidmətin işinin, onun ayrı-ayrı imkanlarının optimallaşdırılması, Aviasales və təchizatçılar tərəfindən təqdim edilən məhsulların inkişafı, onların istehlakçılar üçün rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə Aviasales xidmətinin istifadəsinə dair marketinq, statistik, analitik və digər tədqiqatların;
 • İnternetdə və/və ya bilavasitə Aviasales xidmətində reklamın göstərilməsi və fərdiləşdirilməsi və/və ya Avisales xidmətinə və səyahətçilər üçün xidmətlər bazarına, eləcə də tərəfdaşların və təchizatçıların digər təkliflərinə aid olan reklam məlumatlarının elektrik rabitə şəbəkələri (o cümlədən mobil rabitə, puş-bildirişlər, elektron poçt) vasitəsilə İstifadəçiyə göndərilməsi;
 • Aviasales xidmətinin və onun imkanlarının bazarda təşviq edilməsi, xüsusilə də, İstifadəçi tərəfindən təqdim edilmiş əlaqə məlumatları üzrə İstifadəçilərlə birbaşa əlaqələrin həyata keçirilməsi, Xidmətin statistik məlumatlarının və onun imkanlarından ayrı-ayrı istifadə hallarının açıqlanması (əgər bu cür açıqlanma İstifadəçinin maraqlarına təhlükə yaratmırsa) yolu ilə;
 • İstifadəçilərin Aviasales xidmətindən istifadə ilə bağlı dəstək xidmətinə etdikləri müraciətlərin nəzərdən keçirilməsi və təchizatçılar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı problemlərin həllində məsləhətlərin, yardımın təqdim edilməsi;

Kifayət qədər əsaslar olduqda, Operator Fərdi məlumatları işlənilmənin həm bir, həm də bir neçə məqsədi üçün işləmək hüququna malikdir.

3. Fərdi məlumatların və digər informasiyanın işlənilməsi üçün əsaslar

Fərdi məlumatların işlənilməsi aşağıdakılar əsasında həyata keçirilir:

 • Aviasales xidmətindən İstifadə qaydaları və İstifadəçi ilə bağlanan digər müqavilələr;
 • hazırkı Sazişlə alınmış razılıq və ya İstifadəçinin Aviasales xidmətindən istifadə edərkən verə biləcəyi ayrı-ayrı razılıqlar;
 • Operatorun müqavilə öhdəliklərinə və qanunla nəzərdə tututlmuş öhdəliklərinə əməl edilməsi üçün;

İstifadəçi Aviasales xidmətindən və ya onun imkanlarından istifadə edərkən, müstəqil olaraq, sərbəst şəkildə, öz iradəsi ilə və öz maraqlarında özünün Fərdi məlumatlarının və digər informasiyasının işlənilməsi üçün məlumatlandırılmış razılığı onların işlənilmə məqsədlərinə nail olunana və ya razılığın geri götürülməsinə qədər Operatora təqdim edir.

Aviasales xidmətindən istifadə etməklə və/və ya Aviasales xidmətində avtorizə olunmaqla, marketinq və reklam layihələrində iştirak etməklə, eləcə də dəstək xidmətinə müraciət etməklə İstifadəçi hazırkı Sazişlə tanış olması faktını təsdiq edir, bu Sazişin mətni Aviasales xidmətində əvvəlcədən, o cümlədən avtorizə olunarkən mətn və hiperistinadı ehtiva edən elan şəklində mövcuddur: "Avtorizə olunmaqla, siz xidmətin istifadə qaydalarıfərdi məlumatların işlənilmə qaydaları» ilə razılaşırsınız.

4. İşlənilən Fərdi məlumatların həcmi və kateqoriyaları

Operator İstifadəçidən birbaşa və ya onun Aviasales xidmətindən istifadəsi zamanı qəbul edilmiş aşağıdakı məlumatları işləyə bilər.

Aviasales xidmətinin, sadələşdirilmiş bronlama funksiyası da daxil olmaqla, ayrı-ayrı imkanların istifadəsinə dair müqavilə/müqavilələr çərçivəsində İstifadəçinin müstəqil olaraq təqdim etdiyi:

 • adı, soyadı, cinsi, pasport məlumatları, doğum tarixi, vətəndaşlığı;
 • elektron poçt ünvanı;
 • telefon nömrəsi;
 • İstifadəçinin Aviasales xidmətindən istifadə zamanı təqdim etdiyi digər məlumatlar, o cümlədən İstifadəçinin tapşırığı ilə üçüncü şəxslərdən alınan məlumatlar;
 • Aviasales xidmətinin istifadəsi ilə bağlı qarşılıqlı hesablaşmaların həyata keçirilmə zərurəti olduqda ödəniş aləti barədə məlumatlar;

Aviasales xidmətinin ziyarəti və istifadəsi zamanı avtomatik olaraq işlənilən məlumatlar:

 • IP ünvanı, sosial şəbəkədə ID (eyniləşdirmə nömrəsi), cookie-fayllar və Sazişin 5-ci bölməsinə müvafiq olaraq analoji texnologiyalar, İstifadəçinin internet-brauzerlərinin və qurğularının parametrləri və nizamlamaları;
 • İstifadəçinin Xidmətin funksiyalarından istifadəsinə dair müxtəlif statistik məlumatlar, eləcə də digər texniki informasiya, məsələn, axtarış üçün istiqamətlər;
 • Xidmətə qoşulma yeri haqqında məlumat;

Operator İstifadəçilər barədə məlumatların tamlığına və aktuallığına görə məsuliyyət daşımır. İstifadəçi Aviasales xidmətində avtorizə olunarkən və ya xidmətdən digər şəkildə istifadə edərkən təqdim etdiyi Fərdi məlumatlarını istənilən vaxt müstəqil şəkildə öz Hesabında redaktə etmək hüququna malikdir.

Üçüncü şəxslərin məlumatlarını təqdim edərkən, İstifadəçi onun bu cür məlumatları Operatora təqdim etmək səlahiyyətlərinin olduğuna zəmanət verir.

Operator İstifadəçinin Aviasales xidmətində mövcud olan keçidlər vasitəsilə üçüncü şəxslərin resurslarına keçidindən sonra Fərdi məlumatların həyata keçirilə bilən və bu Sazişin şərtlərinə uyğun olmayan hər hansı işlənilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

5. Cookie-fayllar və analoji texnologiyalar

Cookie-fayllar və analoji texnologiyalar (məsələn, piksellər, teqlər, keş, lokal saxlanc və s.) – internet resurslarını, ayrı-ayrı səhifələri ziyarət edərkən, informasiyanın yaradılması üçün onlarla qarşılıqlı fəaliyyətdə olarkən İstifadəçinin qurğusuna və ya qoşulma platformasına quraşdırılan, daha çox mətn fayl-identifikatorları şəklində olan kiçik məlumat fraqmentləridir. Aviasales xidmətində müxtəlif istiqamətli cookie-fayllardan istifadə edilir, bu fayllar həm Xidmətin özü tərəfindən, həm də, məsələn, Xidmət çərçivəsində funksional-texniki həllər təqdim edən tərəfdaş üçüncü şəxslər tərəfindən yaradıla bilər.

Cookie-fayllar və analoji texnologiyalar yerinə yetirilmiş əməliyyatlar barədə məlumatları, məsələn, Hesabda avtorizə olunma haqda informasiyanı, baxılmış/sorğulanmış reklam elanları barədə məlumatları, maraqlar, bu və ya digər səhifədə istifadəçi interfeysinin səmərəliliyi, Xidmətin dilinin seçilməsi və ya ayrı-ayrı imkanların aktiv və ya deaktiv edilməsi barədə şəxssizləşdirilmiş informasiyanı qoruyub saxlamaqla, Xidmətin parametrlərini və reklam informasiyasının nümayişini fərdiləşdirməyə, Aviasales xidmətini İstifadəçilər üçün daha rahat və optimallaşdırılmış etməyə imkan verir.

İşlənilmənin məqsədlərinə nail olmaq üçün Aviasales xidmətində istifadə edilən cookie-faylların (o cümlədən üçüncü şəxslərin cookie-fayllarının və analoji texnologiyalarının) növlərini aşağıdakı kateqoriyalara bölmək olar:

 • Texniki cookie-fayllar – bunlar elə cookie-fayllardır ki, onlar quraşdırılmadan Aviasales xidməti və ya onun ayrı-ayrı imkanları Qaydalara və Operatorun digər öhdəliklərinə uyğun olaraq İstifadəçi üçün əlçatan ola bilməz;
 • Funksional cookie-fayllar – bu cookie-fayllar Aviasales xidməti ilə qarşılıqlı fəaliyyət zamanı İstifadəçilərin təcrübəsini fərdiləşdirməyə və onu daha rahat etməyə, eləcə də Xidmətdə davranışı və hadisələr barədə məlumatları təhlil etməyə kömək edirlər;
 • Reklam/Marketinq cookie-faylları – bu cür cookie-faylların köməyi ilə Operator Aviasales xidmətində reklam informasiyasının səmərəliliyini və işini izləyir, İstifadəçilər isə internetdə daha fərdiləşdirilmiş reklama baxa və gələcəkdə reklamın, o cümlədən Google, Facebook, Twitter, Yandeks və ya digər təchizatçıların reklam platformalarının köməyi ilə nümayiş etdirilən reklam elanlarının nümayişlərinə təsir edə bilirlər;

İstifadəçi quraşdırma və ya bloklama parametrlərini müstəqil şəkildə nizamlaya, brauzerin, məsələn, Chrome və ya Safari brauzerinin və ya Aviasales xidmətinə girişin həyata keçirildiyi qurğunun konfiqurasiyalarında cookie-fayllardan imtina edə bilər. Quraşdırılmaların nizamlanması, cookie-faylların bloklanması və silinməsi barədə informasiya brauzerin və ya İstifadəçinin qurğusunun arayış bölmələrində mövcud olur. Həmçinin İstifadəçi cookie-faylları Xidmətdə istifadə edilən müvafiq reklam platformalarının və ya analitik xidmətlərin, məsələn Yandex Metrika, Google Analytics, Facebook səhifələrində üçüncü şəxslərin cookie-fayllarını konfiqurasiya edə bilər. Aviasales xidmətində həmçinin istifadəçi interfeysi çərçivəsində cookie-faylların idarə edilməsi üzrə öz imkanları da əlçatan ola bilər.

Müəyyən cookie-faylların silnməsi və ya onların quraşdırılmasının qadağan edilməsi Aviasales xidmətinin və ya Xidmətin ayrı-ayrı hissələrinin imkanlarının əlçatan olmamasına səbəb ola bilər.

6. Fərdi məlumatların işlənilmə qaydası və İstifadəçinin hüquqları

Fərdi məlumatların işlənilməsi Operator və onun tapşırığı ilə üçüncü şəxslər tərəfindən fərdi məlumatların toplanması, yazılması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadə edilməsi, ötürülməsi (yayılması, təqdim edilməsi, giriş imkanı), şəxssizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi və məhv edilməsi kimi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Fərdi məlumatların işlənilməsi həm avtomatlaşdırılmış, həm də avtomatlaşdırılmamış üsulla həyata keçirilə bilər.

Fərdi məlumatların işlənilməsi zamanı Operator daxili qaydalara və reqlamentlərə, məlumatların mühafizəsi sahəsində tətbiq edilən qanunvericiliyə uyğun olaraq onların icazəsiz girişdən və yayılmadan mühafizəsini təmin edir.

Xidmətin texnologiyasının və ya İstifadəçinin istifadə etdiyi brauzerin və ya qurğunun nizamlamalarının digər İstifadəçilərlə və ya İnternet şəbəkəsinin istənilən istifadəçiləri ilə açıq informasiya mübadiləsini nəzərdə tutduğu hallar istisna olmaqla, İstifadəçinin Fərdi məlumatları baxımından onların məxfiliyi qorunub saxlanılır. Operator İstifadəçinin Fərdi məlumatlarını və ya İstifadəçi barədə digər məlumatları istintaq və təhqiqat orqanlarına, digər səlahiyyətli orqanlara qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əsaslar üzrə açıqlamaq hüququna malikdir.

Operator bu Sazişdə təyin edilmiş məqsədlərə nail olunması üçün Fərdi məlumatların üçüncü şəxslərə ötürülməsini, o cümlədən xarici dövlətin ərazisinə xarici hüquqi şəxsə transsərhəd ötürülməsini həyata keçirə bilər. Operator hazırkı Sazişin və qüvvədə olan qanunvericiliyin standartlarına uyğun olaraq belə şəxslər tərəfindən Fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə tədbirlərə əməl edilməsinə zəmanət verir.

İşlənilmənin qarşıya qoyulmuş bütün məqsədlərinə nail olunduqda və ya İstifadəçi Fərdi məlumatların işlənilməsi üçün razılığını geri götürdükdə, məlumatların yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, İstifadəçinin Fərdi məlumatlarının Saziş əsasında işlənilməyə cəlb edilmiş bütün üçüncü şəxslərdə məhv edilməsinə zəmanət verilir.

İstifadəçi help@aviasales.az elektron poçt ünvanına yazaraq Operatora sorğu göndərməklə və ya Aviasales xidmətində məlumatların idarə edilməsi üzrə mövcud olan imkanlardan istifadə etməklə Fərdi məlumatlarının işlənilməsi üçün razılığını istənilən vaxt geri götürmək və tətbiq edilən qanunvericiliyə uyğun olaraq, Fərdi məlumatların subyektinin digər hüquqlarını həyata keçirmək hüququna malikdir. Operator bu cür ərizəni aldığı tarixdən sonra 7 (yeddi) iş günündən artıq olmayan müddətdə və ya qanunla təyin edildiyi halda, daha qısa müddətdə Fərdi məlumatların işlənilməsini dayandırır və onları məhv edir. Operator qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq İstifadəçinin saxlanılması zəruri olan məlumatlarını silməmək hüququna malikdir. Bu halda Operator bu cür məlumatları özünün verilənlər bazası sistemlərində şəxssizləşdirilmiş şəkildə saxlayır.

7. Yekun müddəalar

Bu Saziş Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir və təfsir edilir və bütün İstifadəçilər üçün qüvvədədir. Sazişdə tənzimlənməmiş bütün məsələlər tətbiq edilən qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir. Sazişin qüvvədə olan versiyası Operator tərəfindən Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatlar haqqında" 11 may 2010-cu il tarixli 998-IIIQ nömrəli Qanununun aktual redaksiyasına əsasən işlənib hazırlanmışdır.

Saziş Operator tərəfindən dəyişdirilə bilər. Sazişin yeni redaksiyası https://www.aviasales.az/privacy ünvanı üzrə yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir. Dəyişikliklər edildikdə aktual redaksiyada sonuncu yenilənmənin tarixi göstərilir.

Aviasales xidmətində Fərdi məlumatların işlənilmə qaydası və bu Sazişlə əlaqədar bütün məsələlər üzrə Aviasales xidmətinin dəstək xidmətinə help@aviasales.az və ya legal@aviasales.com elektron poçt ünvanları üzrə müraciət etmək lazımdır, eləcə də Operatorun yerləşdiyi yer üzrə məktub da göndərmək mümkündür.